קורס הכשרת דירקטורים בזום

אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האונ’ הפתוחה דואגת לכן.ם להכנסה נוספת ופותחת קורס נוסף של הכשרת דירקטורים במסלול ערב ובעלות מסובסדת!
בנוסף: הקלנו עוד בתנאי התשלום!

בשיתוף לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

רקע על הקורס

דירקטורים ונושאי משרה בחברות נדרשים כיום, אף יותר מבעבר, להיות בעלי יֶדע רחב והבנה מעמיקה בעולם העסקים, הפיננסים והמשפט, על מנת לנהל דיונים, ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת ההחלטות העסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים.

בנוסף, על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה להתעדכן בדרישות הרגולציה ולהכיר את כללי הממשל התאגידי – על מנת לקיים את חובות האמון והזהירות החלות עליהם על פי הדין ולהימנע מהליכי האכיפה המנהלית.

בקורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בחברות של בית הספר למנהלים תפנית של האוניברסיטה הפתוחה נלמדים ההיבטים המשפטיים, הניהוליים והפיננסיים העדכניים ביותר של תפקוד הדירקטורים ונושאי המשרה בחברות, תוך רכישת כלים יישומיים רלבנטיים. הקורס משלב דיון באירועים אקטואליים ובהתרחשויות המשפיעים על המשק בכלל ועל שוק ההון בישראל בפרט.

מטרת קורס דירקטורים

 • הכשרה מעשית איכותית של המשתתפים בקורס כך שיוכלו לכהן כנושאי משרה וכדירקטורים בחברות – באמצעות:
 • היכרות עם עבודת הדירקטוריון ועם עבודת ועדת הביקורת
 • הקניית יֶדע משפטי, פיננסי וניהולי החיוני לתפקודו של כל דירקטור וכל נושא משרה בתאגיד
 • התעדכנות ברגולציה ובכללי הממשל התאגידי
 • סיוע בהבנת כללי המשחק הניהוליים והארגוניים
 • ניתוח סוגיות רלבנטיות עדכניות
 • תרגול מעשי של עבודת הדירקטור בישיבת דירקטוריון

למי זה מתאים?

לסטודנטים ללימודי ניהול, מנהל עסקים וכלכלה, סטודנטים למשפטים, ראיית חשבון וניהול פיננסי ולכל אלו הרוצים לשדרג את תכנית התואר.

מנכ”לים, דירקטורים מכהנים, נושאי משרה בכירים בחברות פרטיות וציבוריות, מנהלים המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות, מזכירי חברות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, קציני ציות, מממוני אכיפה מנהלית, וכל גורם המעורב או עתיד להיות מעורב בעבודת הדירקטוריון וועדותיו.

מתי ואיך?

נושאי הלימוד העיקריים*

 • הכרת מסמכי ההתאגדות של החברה
 • מבנה ההון של החברה
 • הכרת האורגנים של החברה: האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנכ”ל
 • חלוקת הסמכויות בין האורגנים
 • בעיית הנציג ובעיית המיסתור התאגידי
 • ועדות הדירקטוריון
 • ניהול הישיבות
 • עסקאות עם צדדים קשורים
 • חלוקת רווחים
 • שכר בכירים
 • תפקידי הבקרה והפיקוח של הדירקטור
 • תפקידי הוועדה וסמכויותיה
 • עבודת המבקר הפנימי
 • הכרת המושגים
 • עקרון הפרדת הרשויות
 • מחזיקי עניין לעומת בעלי עניין
 • הציפיות העדכניות מהדירקטור
 • חובת האמונים
 • חובת הזהירות
 • הליכי אכיפה מינהלית
 • פטור, ביטוח ושיפוי
 • תוכנית אכיפה מינהלית
 • קוד אתי וקוד ממשל תאגידי
 • התמודדות הדירקטור עם אתגרים משפטיים
 • חשבונאות פיננסית וניהולית
 • תקציב
 • הנחות ועקרונות חשבונאיים
 • הכרת הדוחות הכספיים
 • יחסים פיננסיים
 • משמעות חוות הדעת של רואה החשבון
 • תירגול – ניתוח דוח כספי
 • משמעות האימוץ
 • השפעת ה-IFRS על עבודת הדירקטוריו
 • הרקע
 • כללי הבקרה והביקורת
 • מדדים לזיהוי משבר בחברותהבראת חברות וצמיחת חברות
 • הכרת שוק ההון בישראל
 • מכשירים פיננסיים


סימולציה – התמודדות הדירקטור עם אתגרים פיננסיים

היבטים ניהוליים בעבודת הדירקטור

 • אסטרטגיה עסקית
 • תהליכי קבלת החלטות
 • ניהול מו”מ
 • נטוורקינג
 • אתיקה


פאנל מומחים בנושאים פיננסיים במהלך הקורס ופאנל מומחים מסכם בנושאים אקטואליים ו – Networking

0
שעות לימוד אקדמיות
0
מפגשים
0
שעות כל מפגש
0
אין צורך בידע מוקדם!

שווה לדעת

 • תנאי קבלה: *סטודנטים ללימודי 
 • תואר ראשון אקדמי* או לבעלי ניסיון ניהולי במשך 5 שנים.
  קבלת מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים מותנית בריאיון אישי עם המרכזת המקצועית של הקורס
 • דרישות הקורס: נוכחות ב-80% מהמפגשים 
 • משך הקורס: קורס דירקטורים נלמד בהיקף של 48 שעות אקדמיות (12 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד)
 • *ייתכנו שינויים קלים בתוכנית הלימודים
 • שיטת הלימוד: קורס דירקטורים כולל לימוד חומר עיוני, האזנה להרצאות פרונטליות, תרגול מעשי ועריכת סימולציות, וכן הרצאות של מרצים אורחים.
 • תעודה יוקרתית: תינתן מטעם “תפנית” מערך לימודי בית הספר של האוניברסיטה הפתוחה וחברת “סטודנטופ”. 

מרצים בקורס

בין המרצים בקורס והמשתתפים בפנלים המקצועיים:


ד”ר צבי גבאי, עו”ד, שותף במשרד גורניצקי ושות’, לשעבר הממונה על האכיפה ברשות ניירות ערך.
ד”ר לאה פסרמן – יוזפוב, עו”ד, מומחית בדיני תאגידים, מרצה בקריה האקדמית אונו ובאוניברסיטת תל אביב, חברת ועדת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך.
עו״ד נדב נחמיאס, CISSP, MBA , מומחה אבטחת מידע וסייבר.
מר יאיר שינפלד, מאמן ויועץ לחברות וארגונים בנושאי ניהול, מומחה בתחום נטוורקינג.
רו”ח אלה פלדר, בנקאית השקעות, יועצת פיננסית ודירקטורית במספר חברות ציבוריות.
רו”ח עמירם גולדמן, מרצה בכיר בחשבונאות, בעבר שימש כמנהל כספים, דירקטור מכהן במספר חברות.
רו”ח שמחה לב, מוסמך במשפטים, מרצה בכיר במסלול ראיית חשבון במספר מוסדות אקדמיים, מבקר בבורסה לניירות ערך ובמשרד ראש הממשלה ובעבר ברשות המיסים. שימש כדירקטור בחברה פרטית.
ד”ר דן הרמן, יועץ אסטרטגי, מנכ”ל משותף בחברת Growing Biz – אסטרטגיות צמיחה ופיתוח עסקי.
עו”ד מיכאל צור, מומחה לניהול מו”מ,יועץ בכיר ומלווה בעלי חברות, מנכ”לים, יו”רים ודירקטוריונים במצבי משבר בארץ ובעולם.

כמה זה עולה?

למשלמי דמי רווחה

₪4,200

7,250 ש”ח

למי שאינו משלם דמי רווחה

₪4,500

7,250 ש”ח

 

לייעוץ חינם ושריון מקום

מי אנחנו?

סטודנטופ – הי, אנחנו סטודנטופהחברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה – והמטרה שלנו היא אחת: לעשות לסטודנטים טוב!
יד ביד עם אגודת הסטודנטים של האו”פ, אנחנו מבצעים מהפכה בתרבות הלימודים של עשרות אלפי סטודנטים, מחברים אותם לקהילה ומפיצים אהבה.
באמצעות שיתופי פעולה ויחסים עסקיים עם מותגים רלוונטיים מובילים במשק, אנחנו דואגים לערך מוסף המוביל לרווחתם של הסטודנטים ומפתחים קשר אמין ופורה בין חברות מסחריות לעולם הסטודנטיאלי.

תפנית – אנחנו בתפנית מאמינים בתוצאות, אנחנו מכשירים אתכם להיות מנהלים טובים יותר. מנהלים שמכוונים גבוה ומובילים קדימה. יש לנו ניסיון של 30 שנים בהכשרות ומקור כוחנו טמון בהיותנו הזרוע היישומית של האוניברסיטה הפתוחה – האוניברסיטה הגדולה בישראל. חוזקם של הקורסים שלנו נעוץ בממד היישומי המאפשר העצמה אישית ומקצועית לצד השתלבות במקצועות ניהול מבוקשים. בהיותנו ערים לשינויים הטכנולוגיים המהירים, אנו מאמצים שיטות לימוד שכוללות זמינות. בדרך זו, אנו פותחים את שערנו לקבוצות הולכות וגדלות ומשמשים סמן מרכזי בשוק ההשכלה בישראל.